استرچ فیلم پلی اتیلن(CPE)

استرچ فیلم پلی اتیلن(CPE)

موجود

شاید کالاهای  کارخانه ای را که روی یک پایه چوبی با پلاستیکی محکم بسته بندی شده اند دقت کرده باشید. اسم آن پایه ی چوبی پالت است و اسم نایلون ضخیم  دور آن استرچ فیلم.